Priser

Priser treningssenter:(gjeldende fra 1. oktober 2023)

Årsmedlemskap: 

Avtalegiro kr.409,- pr.måned ved 12 mnd. bindingstid.
Totalpris kr 4908,-

 

Ingen bindingstid:
Avtalegiro kr.499,- pr.måned uten bindingstid.
Totalpris 12 mnd. kr 5988,-

 

Egenandeler ved fysioterapi følger oppdaterte takster. Se takstplakaten for 2023 her. Gjeldende ut juni 2024.

 

 

 

Aldersgrense:

Abonnement ved fysio3 kan tegnes fra det året man fyller 16 år. Kunder under 18 år må gjennomføre veiledningstime sammen med foresatt. Det kreves da signatur av både kunde og foresatt, og treningsveileder vil gjennomgå et program ut ifra kundens ønsker og behov.

Sal

Frys: Alle medlemskap kan fryses ved svangerskap, sykdom med gyldig legeerklæring, utstasjonering i jobb eller studier. Studenter med gyldig studentbevis kan fryse medlemskontrakten kostnadsfritt 1 mnd. pr. år.