Til våre tålmodige pasienter

Mandag 20. april startet fysio3 og andre fysikalske institutter opp igjen pasientbehandling, under de gjeldende krav utarbeidet i bransjestandarden for fysioterapi. I tillegg er det en løpende dialog med kommunelege og fagforbund om hvordan man skal tilrettelegge for en trygg pasientkontakt. Samtidig utarbeidet vi en egen smittevernrutine ved fysio3, og har i perioden etter oppstart gjort vårt beste for å gjenoppta behandling av alle pasienter som fikk sin behandling avbrutt i mars, samt alle andre som står på venteliste. Vi har full forståelse for at tilbud og tilgjengelig ikke står i stil med det behovet pasientene har i øyeblikket, og vi jobber hele tiden med å optimalisere tilbudet hos oss, slik at din ventetid skal bli kortest mulig, samtidig som alle skal få det tilbudet de har behov for.


Av godt begrunnede smitteverntiltak er vår kapasitet begrenset sammenlignet med hva vi hadde før Covid-19 pandemien. Smitteverntiltak medfører økt tid i forbindelse med hver enkelt behandling, noe som gjør at antallet pasienter daglig blir noe lavere. Både journalføring, dialog med annet helsepersonell og internkontroll har også tatt en større del av vår arbeidsdag enn hva vi er vant med, noe som også dessverre påvirker tid til direkte pasientkontakt.


Hva skjer med mitt treningstilbud i fysioterapigruppe?

For bare noen måneder siden deltok om lag 300 pasienter ukentlig i ulike trenings-grupper ved fysio3. Disse pasientene kunne da fordeles på 30 grupper ukentlig, hvorav flere gruppetilbud kunne gjennomføres samtidig. I gjennomsnitt fikk da alle våre treningspasienter sine ukentlige økter gjennomført på anslagsvis 15 timer. Med de begrensninger som i øyeblikket gjelder for antall pasienter i våre lokaler samtidig må dette nå fordeles utover totalt 75 timer, noe som dessverre ikke lar seg gjøre. Vi har forsøkt å tilrettelegge ved å gjennomføre enkelte økter utendørs for noen av våre gruppetilbud, mens andre igjen er fordelt på grupper med 4 deltagere. De pasientene som har mulighet til å gjennomføre alternativ trening hjemme eller av helsemessige årsaker ikke anbefales deltagelse i gruppe i øyeblikket av smittevernhensyn har enn så lenge ikke blitt igangsatt med trening hos oss. Vi håper vi snarest mulig kan tilby alle den treningen de trenger for å ivareta funksjon, og vil kontakte dere forløpende når tilbudene gjenåpner. Ta eventuelt kontakt med din fysioterapeut ved spørsmål.


Når kan jeg forvente å bli kalt inn til time igjen?

Selv om vi så vidt er i gang igjen med pasientavtaler og behandling er som nevnt vår kapasitet begrenset i øyeblikket. Dette medfører dessverre at flere av dere som var i gang med et behandlingsopplegg i mars fremdeles ikke har kommet i gang igjen. Det kan være mange årsaker til at du ikke har blitt kalt inn til time. Vi kan forsikre deg om at vi jobber alt vi kan for å komme tilbake til normal drift og kapasitet, men dette vil dessverre ta noe tid. I ventetiden håper vi dere har noen gode tiltak dere selv kan gjennomføre. Vær heller ikke redd for å kontakte din fysioterapeut direkte hvis du har spørsmål. Det kan være ulike vurderinger og årsaker som gjør at det tar litt tid, blant annet nye akuttpasienter, begrenset arbeidstid hos din fysioterapeut eller at det bunner i en vurdering av din helsesituasjon for å nevne noe.


Hva gjør jeg når jeg blir kalt inn?

Når du blir kalt inn til time møter du som vanlig på vårt venterom. For å begrense antall pasienter der ønsker vi at dere kommer rett før timen, anslagsvis 5 minutter. Du hentes av din terapeut og det står hånddesinfeksjonsmiddel tilgjengelig slik at du kan gjennomføre håndhygiene før timen. Vi ønsker at dere kommer ferdig skiftet til timen, da garderobene i øyeblikket er stengt. Dere kan trene under veiledning av din terapeut, men treningssalen er i øyeblikket dessverre stengt for egentrening. Skulle du har symptomer på luftveisinfeksjon, ha vært i kontakt med en eller flere med påvist eller mistenkt smitte siste tre uker eller selv har oppholdt deg i utlandet siste to uker skal du ikke oppsøke instituttet. Ta da kontakt med din terapeut for avklaring. Husk da at timen må avbestilles senest dagen før din avtale.

Vi håper vi snart kan nærme oss tidligere drift og kapasitet, og gleder oss til å kunne ønske dere velkommen tilbake både til trening og behandling ved fysio3.

Takk for deres tålmodighet og en stor digital klem fra hele fysio3-gjengen.