Til våre lojale treningskunder

Her står 300 kvadratmeter og dirrer av lengsel etter å kunne gi dere støle muskler, svette i panna, latter, mestring, utfordringer, sterkere muskler, bedre kondis, nye bekjentskaper, daglig egenpleie og alt annet godt trening kan gi, og dere viser hver gang dere har sjekket ut etter nok en god treningsøkt hos oss ved fysio3.


At Covid-19 pandemien skulle få den innvirkning i både deres hverdag og vår bedrift som den har fått var umulig å forutse. Når treningssentre i Norge får klarsignal til å gjenåpne er fremdeles uavklart, selv om bransjeorganisasjonen og de ulike sentrene er i tett dialog med helsemyndigheter både lokalt og nasjonalt for å kunne åpne dørene så fort som mulig.

Ved fysio3 har vi i tillegg til bransjestandarden for fysioterapi utarbeidet egne smittevernrutiner, noe som medførte at vi den 20. april startet en gradvis gjenåpning av fysioterapidriften, men enn så lenge må vi alle vente på grønt lys for at treningssenteret igjen fylles med kunder.


Hva skjer da med abonnementet mitt og neste trekk?

fysio3 og medeierne har et sterkt ønske om at våre kunder ikke skal påføres ytterligere belastninger, enn hva det stengte treningssenteret allerede medfører. Derfor ble det på styremøte 29. april bestemt at trekket for neste måned for våre kunder ikke gjennomføres. Trekket for mai måned blir da kr 0,- for alle våre abonnenter. Flere av dere har gitt sterkt uttrykk for at dere ønsker å opprettholde trekket selv om vi er stengt, noe som varmer ekstra i en vanskelig tid både for oss, dere og mange bransjer som rammes av stengte dører. Dette gir oss sikkerhet på at vi vil se mange av dere raskt igjen når vi åpner, samt at vi bruker tiden fremover til å finne gode løsninger for å kompensere det tapet dere har lidd. Med de krav som stilles bransjen, og våre interne smittevernrutiner ønsker vi å kunne gjenåpne for trening på en trygg måte. Av logistiske årsaker må vi belaste alle våre kunder likt i mai, noe som medfører at alle trekk stoppes, selv om dere har gitt uttrykk for at dere ønsker samme trekk.


Hvordan påvirkes fysio3 av stengt senter?

I forbindelse med nedstenging av treningssentre i Norge ble det utarbeidet ulike støtteordninger for bransjer som påvirkes av Covid-19 pandemien. Vi ved fysio3 omfattes dessverre ikke av denne ordningen på det nåværende tidspunkt, noe som dessverre medfører at vi ikke kan søke kompensasjon for tapte treningsinntekter, samtidig som våre faste utgifter er de samme som før. Derfor varmer det ekstra godt å se alle støttemeldinger fra våre treningskunder, og så håper vi at vi snart kan se dere her hos oss igjen.

Vi vil på hjemmeside og sosiale medier gi dere løpende oppdateringer når vi vet mer, og dere må gjerne kontakte oss hvis dere har ytterligere spørsmål, så skal vi besvare dette så raskt som mulig.

Stor digital klem fra hele fysio3-gjengen