Lokale tiltak mot smittespredning

De lokale tiltakene som ble innført 31. mars er forlenget til 18. april med noen ytterligere innstramminger.


Kommunelegene besluttet at treningssentre i Elverum kommune skal holdes stengt for kunder født i 1999 eller senere. Dette for å begrense smittespredning i denne aldersgruppen. Treningssentrene holdes åpne for kunder født 1998 eller før, men kun for kommunens egne innbyggere, og etter gjeldende hygiene- og avstandskrav. Ved fysio3 opplever vi at dere er svært flinke til å ivareta disse tiltakene, og ønsker at vi sammen skal klare å ivareta en forsvarlig drift av treningssenteret fremover. For våre yngre kunder beklager vi ulempene dette medfører, og ønsker at dere tar kontakt hvis vi kan bistå dere i tips til alternative øvelser i denne perioden.

Vi har økt bemanning på senteret gjennom hele åpningstiden og kan besvare henvendelser både på sosiale medier og e-post.

Trening har både en sykdomsforebyggende effekt og stor innvirkning på folks psykiske og fysiske helse, og vi som helsepersonell ønsker å bidra til at dere alle kommer dere gjennom denne tiden med minst mulig begrensninger i fysisk funksjon og trening. Ta derfor kontakt om dere har behov for tips og veiledning, vi hjelper dere gjerne, både nå og i tiden som kommer!!

Vi har som mål at trening ved fysio3 skal oppleves trygt, bidra til bedre helse og trivsel!

Hold deg hjemme hvis du er syk, håndhev hygienekrav, hold avstand, men viktigst for oss alle, hold ut!

Vi klarer dette sammen, stor elektronisk klem fra fysio3-gjengen.