Julehilsen fra fysio3

Med ønsker om en god jul fra oss ved fysio3


Året som nærmer seg slutten, vil uten tvil gå inn i historiebøkene som «Pandemi-året». Hvilken innvirkning pandemien fikk på hele verden var det vel få som så for seg for et år siden, da de første rapportene om det nye viruset nådde oss. Vinteren og våren 2020 viste hvor sårbare vi er, men samtidig hvilken fantastisk dugnad verden la ned for å motvirke følgene av pandemien best mulig.

Også lokalt fikk pandemien store konsekvenser, noe vi alle merket da samfunnet ble stengt ned 13. mars 2020. Ved fysio3 ble både fysioterapidrift og treningssenteret stengt ned i en lang periode. De flotte lokalene som vi var vant med å se fulle av liv, latter, svette, motivasjon, mestring, fremskritt og treningsglede ble fort «øde» uten alle folkene. Fysioterapidriften var stengt i seks uker, og gjenåpnet i slutten av april etter at Fysioterapiforbundet, i samarbeid med nasjonale og lokale helsemyndigheter hadde utarbeidet en bransjestandard som har vært gull verdt gjennom hele året.

De strenge retningslinjene for renhold og avstand ble raskt godt implementert, og vi ser verdien av mange av tiltakene også når vi en gang kan gå tilbake til «normal» drift. Således har vel aldri treningssaler og helseinstitusjoner vært «renere» enn i 2020, og det er godt å se at vi selv, gjennom gode rutiner, kan påvirke helse og arbeidsliv. Pandemien og dens spredning tok mange uforutsette vendinger, av og til kunne smitten spores, andre ganger ikke. I den forbindelse er vi evig takknemlig for den innsatsen andre aktører i helsevesenet og helseledelse har lagt ned, stått på døgnet rundt, ofret tid med familie og fritid, for å gjøre alt hva man kan for at resten skal kunne leve så fritt og normalt som mulig.

At store deler av arbeidslivet i Norge (oss selv inkludert) har opprettholdt driften, kan vi takke svært mange andre for. Alt fra FHI og regjering, til lokale helsesykepleiere, smittesporere, HV-vakter på grenseoverganger, skolevesen, lokalt helsevesen, kommuneleger, frivillige, og mange mange flere. Tusen takk for den jobben dere alle har gjort!

Vi kan alle gi oss selv en klapp på skulderen for innsatsen, vel vitende om at jobben ikke er over. Utfordringen er å holde fast ved rutinene, også når fokuset endres, et nytt år starter og vi helst vil være dedikert til julefeiring med nære og kjære.

Ved fysio3 har vi hver dag bevitnet hvor flinke også pasienter, unge som gamle, treningskunder og alle som har vært innom har vært til å følge smittevernrutinene. I et senter med mennesker mellom 0 og 100 år innom, så vil forståelsen og motivasjonen til å følge tiltakene variere, men uavhengig av dette ser vi en felles god praksis på hygiene og renhold, noe vi er svært glade for.

Da treningssentrene åpnet opp igjen i juni var dette også i stor grad som følge av en godt utarbeidet bransjestandard fra treningssenterbransjen i Norge. Sentralt arbeid som alle også lokalt kunne nyte godt av, og det sier seg selv at de fleste som lever av treningskunder ville ha nådd et bristepunkt hvis denne nedstengingen hadde vart lengre. På Elverum har treningssentrene holdt åpent siden, og ingen smitte har vært sporet til treningssentrene her i tiden etterpå, noe som taler for at sentrene og kundene har vært kjempeflinke til å holde avstand og god hygiene. Takk til alle kunder for bidraget.

Utover senhøsten 2020 var det igjen en økende smittespredning nasjonalt, og vi hadde også flere runder her i Elverum med økt smitte. I en unntakstilstand er det også en dose flaks og uflaks, og vi er alle i samme båt. Plutselig kan vi selv stå midt i det, og derfor er det viktig å ikke rette noen moralsk pekefinger hver gang en smittevei lar seg spore. Hos oss opplever vi at ansatte, kunder og pasienter følger rutinene godt. Det kan fort bli et moral- og «koronapoliti», noe som ikke gagner noen. Slik vi er nødt til å leve, i øyeblikket på et redusert nivå, kan vi aldri eliminere smitten, kun begrense den. Da må vi hjelpe hverandre så godt vi kan, og ikke skape dårlig samvittighet og skam.

At pandemien også har påvirket folkehelsen negativt er det ingen tvil om. Mindre fysisk aktivitet vil sette sine spor, noe vi allerede synes vi ser en tendens til i økte ventelister på fysioterapi. Både som følge av inaktivitet, men også trolig som følge av økt stress og belastning på mange. fysio3 og andre treningssentre er en viktig samfunnsaktør for å fremme folkehelse, og vi krysser fingrene for at vi gradvis får flere og flere tilbake i full trening.

Når vi snart kan skrive 2021 håper vi økt trygghet og optimisme, som følge av den kommende vaksineringen kan bidra til at flere og flere kommer i gang med trening igjen. Da står vi klare til å hjelpe dere!! Vårt nyttårsforsett ved fysio3 er at vi skal opprettholde de gode vanene vi har helt til vi er i mål med å bekjempe pandemien, og videreføre mange av de gode hygienetiltakene selv om pandemien kommer under kontroll. Samtidig vi vil være til stede for dere alle, om det så gjelder trening, behandling eller en motivasjonsprat.


Vi ønsker med dette alle en fredfull jul, med ønsker om at godt og gradvis koronafritt nytt år.


PS: Treningssenteret holder åpent med vanlige åpningstider gjennom hele julen!