Gjenåpning av fysioterapidriften

Da har vi endelig åpnet for fysioterapidrift igjen, og vi gleder oss til å ta dere i mot ved våre lokaler på Torghjørnet. Med bakgrunn i bransjestandarden som ble publisert søndag 19. april startet vi en gradvis gjenåpning av instituttet mandag 20. april.


Vi vil ta kontakt med dere som har ringt og venter på oppstart så fort vi kan, men oppstarten vil følge de krav bransjestandarden medfører mtp tilrettelegging og bruk av lokaler, samt antall mennesker i lokalene samtidig. Kontakt oss evt på telefon 62413388 eller e-post post@fysio3.no.


For de av dere som i de kommende dagene besøker instituttet har vi tilrettelagt lokaler og rutiner slik at vi sikrer og ivaretar tilfredsstillende smitteverntiltak. 

Skulle du før besøk føle deg syk eller ha luftveisrelaterte plager ber vi deg unnlate å oppsøke instituttet. Ta da heller en telefon til din terapeut og avklaring.


Vi ser virkelig frem til å møte dere alle igjen og gleder oss til å komme i gang.


Hilsen hele gjengen ved fysio3.