Fysioterapiklinikker skal ikke stenge

Med bakgrunn i regjeringens tiltak for å begrense spredning av Covid-19(Corona-virus) ønsker vi å komme med informasjon som påvirker våre pasienter, våre treningssenterkunder og daglig drift ved fysio3.


Pasientvirksomhet

De nødvendige og omfattende tiltakene som ble innført i går, 12. mars, omfatter IKKE individuelle timer hos fysioterapeuter. Vi har innført interne rutiner, både mtp hygiene men også med begrensning i antall pasienter ved instituttet. I tillegg stenges treningssalen for å begrense potensiell smitte. Pasienter anmodes til å vaske hender godt før og etter avtaler. Bruke rent tøy og unngå å oppsøke klinikken hvis man skulle ha symptomer på luftveisinfeksjon. Timer avbestilles senest  24 timer før avtale. 

Pasienter kan kontakte sin fysioterapeut for ytterligere spørsmål.


Treningsenter 

Fra i går kl 18:00 og i første omgang for to uker ble det bestemt at alle treningssentere i Norge skal holde stengt. Dette gjelder selvfølgelig også ved fysio3. Selv om dette er beklagelig for den enkelte må vi sammen gjøre en nasjonal dugnad for å begrense smitten best mulig. En god innsatts nå vil bidra til å fordele belastningen på helsevesenet over en lengre periode, samt trolig begrense tidsperioden omfattende restriksjoner vil påvirker næringsliv og privatliv. 


Vi ved fysio3, som en del av helsevesentet, har et særskilt ansvar for å bidra i denne dugnaden, og vil vi gjøre vårt beste for å imøtekomme spørsmål dere som kunder og pasienter må ha. Send oss gjerne en e-post eller ta kontakt hvis noe er uklart. Vi vil komme med oppdateringer når situasjonen endrer seg.