Arbeidsgjeng

Det var hektisk aktivitet kvelden før åpningen, men mye smil tydet på at alt var under kontroll.

Utstyret er på plass

Alt det nye utstyret er nå på plass i treningssalen og venter på å bli tatt i bruk!