Egenandeler til fysioterapi

Med årets statsbudsjett  for 2017 fulgte også noen endringer vedrørende egenandeler til fysioterapi og fjerningen av sykdomslista. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2017.

Endringene som følger ved fjerningen av sykdomslisten medfører at pasienter som tidligere har hatt fri behandling fra 1. januar må dekke deler av sine behandlingsutgifter til fysioterapi, mens HELFO fremdeles dekker trygdeandelen. Disse utgiftene kommer inn under ordningen med frikort egenandelstak 2.

Nytt er også at pasientene ikke lengre skal søke om frikort selv, men at dette kommer automatisk når egenandelsgrensen er nådd.

Les mer om dette på helsenorge.no/frikort